Seminar 12 mei

Op 12 mei a.s. zal Z.H. de Dalai Lama het seminar bijwonen in Rotterdam. Dit seminar draait om de vraag wat voor soort onderwijs er in Nederland nodig zal zijn voor kinderen, middelbare scholieren, studenten en managers zodat er een meer compassievolle samenleving en duurzame economie zullen ontstaan.

Het seminar is bedoeld voor beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders, docenten, vernieuwers, deelnemers en veranderaars in de onderwijssector in de breedste zin, en is niet toegankelijk voor het publiek.

In zijn laatste boek 'Beyond Religion' (2013) schrijft de Dalai Lama: "Mijn hoop en wens is dat het formele onderwijs in de toekomst aandacht zal geven aan wat ik de 'educatie van het hart' noem. Ik ben optimistisch dat de tijd zal komen dat het vanzelfsprekend is geworden dat kinderen op school zullen leren over de noodzaak van innerlijke waarden zoals liefde, rechtvaardigheid en vergeving.

Ik zie uit naar de dag dat kinderen, als het resultaat van onderwijs op basis van de beginselen van reflectie, geweldloosheid en vreedzame conflictoplossing, meer bewust zullen zijn van hun gevoelens en emoties, en een grotere mate van verantwoordelijkheid zullen voelen voor zichzelf en voor de wereld om hen heen. Zou dat niet fantastisch zijn?"

Voor meer informatie over het seminar kunt u kijken op de website Education of the Heart