Boodschap Dalai Lama: Compassie maakt gezond en gelukkig

De Dalai Lama is inmiddels 78 jaar oud. Drie jaar geleden heeft hij zijn rol als wereldlijk leider van de Tibetanen opgegeven. Al een decennium eerder droeg hij het ambt van regeringsleider over aan een gekozen leider. Zijn land blijft sinds 1959 bezet door China waar mensenrechten onverminderd onder druk staan.

Tibetanen hebben hun verzet niet opgegeven – in tegendeel, de onvrede met het Chinese bestuur uit zich in een ongekende hoeveelheid zelfverbrandingen van Tibetanen. Een protest dat weinig krantenkoppen haalt, want de wereld lijkt zich te hebben neergelegd bij het feit dat China een wereldmacht is geworden waartegen je niets kan inbrengen. Met andere woorden, het lijkt tijd voor de Dalai Lama om met pensioen te gaan.

Maar niets is minder waar: de Dalai Lama, de winnaar van de Nobel Vredesprijs in 1989, blijft onverminderd actief. Waarom? Wat drijft hem om op zijn leeftijd nog steeds vier maal per jaar de wereld over te reizen? Het antwoord is eenvoudig: de Dalai Lama heeft een missie. En die missie is nog niet volbracht.

Compassie

Wat is die missie? De Dalai Lama heeft op zijn wereldreizen een groot aantal mensen ontmoet. Onder hen zijn toonaangevende wetenschappers, vooral op het snijvlak van psychologie, hersenonderzoek, gezondheid, ethiek en meditatie. Als boeddhistisch leider pleit de Dalai Lama voor het belang van compassie voor alle levende wezens, mens en natuur. Maar dankzij de inzichten uit de moderne wetenschap is de Dalai Lama in zijn optredens nog meer nadruk gaan leggen op het belang van compassie: het is namelijk goed voor je omgeving EN jezelf, en dit heeft op zich niets te maken met boeddhisme of welke religie dan ook. Dit is de menselijke natuur, zoals modern biologische en psychologische onderzoek diepgaand heeft bevestigd.

In zijn boek Vrij van religie: een pleidooi voor vrede, compassie en welzijn legt de Dalai Lama uit hoe dat zit. Een grote doorbraak heeft plaatsgevonden binnen de neurobiologie. Door de hersenactiviteit te meten van mensen die mediteren op onder andere compassie is vastgesteld dat compassie gecorreleerd is aan functies in het lichaam die gezondheid en welzijn stimuleren. Zo vertoont het lichaam minder stress en meer veerkracht. Vanzelfsprekend heeft dit ook een positieve invloed op de omgeving. Er zullen minder conflicten zijn, minder oorlogen, en meer harmonie en vrede.

In de moderne samenleving is er een grote toename van stress, angststoornissen en depressies. Dit is mede een gevolg van de invloed van de moderne technologie, die mensen dag en nacht kan bezighouden. De kosten hiervan nemen een grote omvang aan. Zorgverzekeraars maken zich daarover zorgen. Deze ontwikkeling is niet tegen te gaan door meer medicijnen te verstrekken. De oplossing ligt in een andere levensstijl. Meditatie en andere toepassingen vormen hiervoor de basis.

‘Educatie van het hart’

De Dalai Lama zegt: “Mijn hoop en wens is dat het formele onderwijs in de toekomst aandacht zal besteden aan wat ik de ‘educatie van het hart’ noem. Ik ben optimistisch dat de tijd zal komen dat het vanzelfsprekend is geworden dat kinderen op school zullen leren over de noodzaak van innerlijke waarden zoals liefde, rechtvaardigheid en vergeving. Ik zie uit naar de dag dat kinderen meer bewust zullen zijn van hun gevoelens en emoties, en een grotere mate van verantwoordelijkheid zullen voelen voor zichzelf en voor de wereld om hen heen. Zou dat niet fantastisch zijn?”

Deze boodschap wordt door vele internationale onderzoekers omarmd. Zo heeft de Stanford universiteit een centrum opgezet dat compassie onderzoekt. Ook in Nederland groeit de belangstelling. De Dalai Lama zal in Rotterdam op een congres met de titel ‘Education of the Heart’ spreken met leiders van vele onderwijsinstellingen.

Op 11 mei geeft de Dalai Lama een openbare lezing met de titel ‘Welzijn, wijsheid en compassie’. Dit zijn niet alleen maar mooie woorden. Het zijn beoefeningen die we ons eigen kunnen maken en die positieve gevolgen hebben voor onszelf en onze omgeving. Daarvan is de Dalai Lama overtuigd. Samenvattend zegt de Dalai Lama: "Als je gelukkig wilt zijn, ontwikkel dan compassie; als je wilt dat anderen gelukkig zijn, ontwikkel dan compassie."

Auteur: Sander Tideman, organisator van het seminar ‘Education of the Heart’ en lid van het organiserend comité Stichting Bezoek Dalai Lama Nederland.