Onderricht

‘De Drie Hoofdzaken van het Pad’ is een bijzonder boeddhistisch onderricht om van Z.H. de Dalai Lama te mogen te ontvangen.

Het is indertijd door Manjushri, de boeddha van wijsheid, in de vorm van een advies gegeven aan Lama Tsong Khapa die het vervolgens op schrift heeft gesteld. Daarom is dit een onderricht dat bijzonder kan inspireren.

In het onderricht wordt een compleet overzicht gegeven van de belangrijke punten van het pad naar de verlichting: het verlangen naar bevrijding, het altruisme van de verlichte geest en de juiste zienswijze van leegte of zelfloosheid.

De drie voornaamste realisaties

1. Het vaste voornemen om vrijheid te bereiken, oftewel: hoe we de moed ontwikkelen om onszelf uit een ongunstige situatie te bevrijden.
2. Altruïstische Intentie: een open hart van liefde en mededogen.
3. Wijsheid die inzicht geeft in de leegte van inherent bestaan: de wijsheid die de werkelijkheid realiseert: het doorsnijden van de wortel van onwetendheid.

1. Het vaste voornemen om vrijheid te bereiken

De eerste van de drie voornaamste realisaties die deel uitmaken van het pad is het vaste voornemen onszelf te bevrijden van alle problemen en onbevredigende situaties.

Dit komt voort uit de erkenning dat onze huidige situatie niet helemaal bevredigend is en dat we het vermogen hebben groter geluk te ervaren. Aldus zullen we ons vastberaden voornemen onszelf uit een ongunstige situatie te bevrijden en te streven naar verbetering. Het vaste voornemen om vrijheid te bereiken is een innerlijke houding.

2. Altruïstische Intentie

De tweede van de voornaamste realisaties van het pad is het altruïstische voornemen om verlichting te bereiken ter wille van het welzijn van alle wezens.

Mensen die deze motivatie hebben zijn vervuld van zo'n onzelfzuchtig, onpartijdig en intens gevoel van liefde en mededogen voor anderen, dat ze trachten verlichting te bereiken om hun zo goed mogelijk tot voordeel te kunnen zijn.

3. Leegte van inherent bestaan

Zelfs als men op het vaste voornemen om de bevrijding te bereiken en de altruïstische intentie mediteert, kan men zonder de wijsheid die inzicht geeft in de uiteindelijke aard der dingen (leegheid van inherent bestaan), de wortels van het cyclische bestaan niet doorsnijden. Streef er daarom naar dit inzicht te verkrijgen.

Bron:   'Open hart, heldere geest' door Thubten Chodron, naar de vertaling van Rudi Jansma.

De tekst die is opgesteld door de Tibetaanse geleerde, yogi en monnik Lozang Dragpa, Lama Tsong Khapa kunt u hier lezen.